16/01/2021 08:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Núi Đôi

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 21/09/2010 16:43

 

“Núi vẫn đôi mà anh mất em”
(Vũ Cao)

Tình yêu còn huyền thoại
Núi Đôi trời mờ sương
Ý thơ vang vọng mãi
Trong lòng trai lên đường.

Dân Phù Ninh tần tảo
Ba vụ xanh ruộng đồng
Lô cốt buồn làm chứng
Nay phủ đầy rêu phong.

Khi người lính trở lại
Thì em đã lấy chồng
Lời yêu ai hò hẹn
Lạc trong tiếng ru buồn.

Hai cuộc đời lẻ bóng
Còn đây núi vẫn đôi
Một người vào truyền thuyết
Người kia thành xa xôi.
1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Núi Đôi