05/12/2020 06:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Trương Định bài 08

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2010 08:28

 

Ai toan cho thấu máy trời sâu,
Sự thế nghe thôi đá lắc đầu[1].
Giặc cỏ om sòm mưa lại nhóm,
Binh sương lác đác nắng liền thâu.
Cờ lau đã xếp trên Giồng Cát,
Trống sấm còn gầm dưới Cửa Khâu.
Cảnh ấy những mơ người ấy lại,
Hội nầy nào thấy tướng quân đâu?
Nguồn: Nguyễn Bá Thế, Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957
[1] Người học trò giỏi của sư Cưu Ma La Thập đi truyền giáo, đời không ai buồn để ý, bèn vào núi Hổ Khưu, sắp các hòn đá ở xung quanh làm thính giả, rồi ung dung giảng kinh Niết Bàn. Nhà sư bèn hỏi lời giảng có hợp với lòng Phật không, thì các hòn đá đều gật đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiểu » Điếu Trương Định bài 08