10/05/2021 16:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Khói nước, mây chiều, bóng núi tan”

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 18:27

 

Khói nước, mây chiều, bóng núi tan
Người tới, người đi, ngàn lại ngàn
Thơ như sương lệ nhoà vai áo
Phơi ướt bao ngày nắng thế gian
19-9-1987

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » “Khói nước, mây chiều, bóng núi tan”