07/12/2021 04:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 10 - Khốc tương tư
夢淡仙題詞十首其十一哭相思

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2020 15:11

 

Nguyên tác

哭相思,哽咽已多時。
心痛有聲吞不住,
情深攽吐忽傷悲。
忽傷悲,哭相思。

Phiên âm

Khốc tương tư, ngạnh yết dĩ đa thì.
Tâm thống hữu thanh thôn bất trú,
Tình thâm ban thổ hốt thương bi.
Hốt thương bi, khốc tương tư.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Khóc tương tư, tức tưởi lắm phen nhừ
Thổn thức lòng đau khôn nhịn tiếng
Tình sâu cố lý bỗng vò tơ
Bỗng vò tơ, khóc tương tư

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 10 - Khốc tương tư