02/07/2022 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con đường qua Bến Mới

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 22/09/2009 20:51

 

B52 lột da đầu của núi
Như lũ thực dân xưa lột đầu người da đỏ Anh-điêng
Những cánh rừng Hướng Hóa đầy hoa và chim
Đã hóa những cái đầu trọc lốc

Những cái đầu vẫn ngẩng cao vững chắc
Đội một con đường đỏ rực vắt ngang mây
1971

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Con đường qua Bến Mới