29/03/2023 19:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Lạc Du nguyên
登樂遊原

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2009 22:05

 

Nguyên tác

長空澹澹孤鳥沒,
萬古銷沉向此中。
看取漢家何事業,
五陵無樹起秋風。

Phiên âm

Trường không đạm đạm cô điểu một,
Vạn cổ tiêu trầm hướng thử trung.
Khán thủ Hán gia hà sự nghiệp,
Ngũ Lăng vô thụ khởi thu phong.

Dịch nghĩa

Trời dài vắng lặng, chim cô đơn ẩn dấu bóng mình
Sự tích xưa bị thời gian vùi lấp
Hãy xem lại sự nghiệp nhà Hán như thế nào
Ngũ Lăng không bóng cây báo hiệu gió thu về

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Giấu mình chim lẻ vắng trời xa,
Vết cổ thời gian đã xoá nhoà.
Hãy xem sự nghiệp nhà Hán đó,
Ngũ Lăng cây vắng gió thu qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Đăng Lạc Du nguyên