29/09/2020 19:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tựu trường

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2018 20:22

 

Cỏ vươn vươn
hạt phù sa
Sáng nay
phượng kịp đổ hoa
cuối mùa
Em về
mỏng hạt me chua
Thơm thơm
ngọn gió
đầu mùa
lao xao
Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Tựu trường