01/08/2021 10:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc quy quá Cổ Phao tự
北歸過古拋寺

Tác giả: Trần Danh Án - 陳名案

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Hồng Tiệm vào 09/06/2020 12:10

 

Nguyên tác

六頭江上莫城荒,
斷壁殘碑暮照蒼。
花草幾經春大謝,
江山猶笑古興亡。
烟迷遠浦鄊情重,
雲斷孤村旅思忙。
南望宸鑾何處是,
曦輪一片湧滄浪。

Phiên âm

Lục Đầu giang thượng Mạc thành hoang,
Đoạn bích tàn bi mộ chiếu thương.
Hoa thảo kỷ kinh xuân đại tạ,
Giang sơn do tiếu cổ hưng vong.
Yên mê viễn phố hương tình trọng,
Vân đoạn cô thôn lữ tứ mang.
Nam vọng thần loan hà xứ thị,
Hy luân nhất phiến dũng thương lang.

Dịch nghĩa

Thành nhà Mạc trên bờ sông Lục Đầu hoang vắng,
Bức tường đổ tấm bia hỏng, ánh trời chiều chiếu xuống đám rêu mờ.
Hoa có lụi đã trải mấy xuân,
Sông núi còn cười việc hưng vong cũ.
Khói che bến nước xa, tình quê hương nặng trĩu,
Mây chắn ngang nơi thôn nhỏ, lòng người lữ khách buồn rầu.
Nhìn về nam, xe vua không biết ở chốn nào,
Chỉ thấy một mặt trời nổi lên trên biển xanh.

Bản dịch của Đông A

Lục đầu thành Mạc bỏ không hoang
Chiều phủ tàn bia lẫn đổ tường
Hoa cỏ trải bao xuân tiếp nối
Giang sơn cười nữa cuộc tang thương
Bến xa mù mịt tình quê nặng
Thôn lẻ mây sà lữ thứ vương
Xa giá trời nam về chốn tá
Nước xanh nổi bật một vầng dương
Nguồn:
1. Nam phong tạp chí, số 86, tháng 8-1924 (ấn bản chữ Hán)
2. Tổng tập văn học Việt Nam, tập 8, NXB Khoa học xã hội, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Danh Án » Bắc quy quá Cổ Phao tự