11/08/2022 00:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đưa người sinh ly

Tác giả: Lâu Văn Mua

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Triệu Trinh vào 12/11/2019 06:42

 

Tôi nghèo em đi
Tôi nghèo từng thu chết
Lá phong đỏ đưa người sinh ly
Rộng trời xanh
Rập thổn thức bay
Theo lẻ bóng
Gió trăm ngả
Đưa tôi lang thang
Từng thu chết theo mùi hương trăm ngả
Bao giờ nguôi
Nhịp đường cong diễm tuyệt.
Ngày 20 tháng 12 năm 2016

Nguồn: Lâu Văn Mua, Tôi bay vào mắt em (thơ), NXB Văn học, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâu Văn Mua » Đưa người sinh ly