23/05/2022 08:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm chung thi kỳ 4
臨終詩其四

Tác giả: Trương Hồng Kiều - 張紅橋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2008 06:58

 

Nguyên tác

玉箸雙垂滿頰紅,
關山何處寄書筒。
綠窗寂寞無人到,
海闊天空怨落鴻。

Phiên âm

Ngọc trợ song thuỳ mãn giáp hồng,
Quan san hà xứ ký thư đồng.
Lục song tịch mịch vô nhân đáo,
Hải khoát thiên không oán lạc hồng.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Lệ nóng hai hàng rỏ má hồng
Quan sơn đâu chốn gửi thư cùng
Vắng tanh song biếc không người đến
Biển rộng trời cao oán cánh hồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hồng Kiều » Lâm chung thi kỳ 4