28/11/2021 21:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường trung ngộ mẫu huý khốc thuật
場中遇母諱哭述

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/05/2016 07:43

 

Nguyên tác

更從何處答慈恩,
空掩莪詩曉復昏。
風木永懷悲不在,
杯棬遺澤感如存。
月明鎖院牽秋思,
雲隔遙山寄淚痕。
隨地尋常虚一奠,
燈前獨坐暗銷魂。

Phiên âm

Cánh tòng hà xứ đáp từ ân,
Không yểm Nga thi[1] hiểu phục hôn.
Phong mộc[2] vĩnh hoài bi bất tại,
Bôi quyền di trạch cảm như tồn.
Nguyệt minh toả viện khiên thu tứ,
Vân cách dao sơn ký lệ ngân.
Tuỳ địa tầm thường hư nhất điện,
Đăng tiền độc toạ ám tiêu hồn.

Dịch nghĩa

Không biết làm thế nào để đáp ơn nghĩa mẹ
Chỉ có thể đóng cửa suông đọc bài thơ Nga thi sớm lại tối
Gió và cây mãi mãi chẳng có nỗi buồn
Chén đĩa bát mẹ để lại, thấy người như đang sống
Trăng sáng như giam ngôi nhà, buồn sầu miên man
Mây núi cách xa, gửi vào ngấn lệ
Tuỳ nơi mà đặt một lễ mọn
Trước đèn ngồi một mình, buồn đến tan nát nỗi lòng

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Báo đền ơn nghĩa mẹ cha
"Nga thi" sớm tối lấy ra luyện rèn
Gió cây nào biết ưu phiền
Chén mây để phúc mẹ hiền còn đây
Trăng thu vời vợi sầu thay
Núi xa mây cách ngấn đầy lệ rơi
Điện thờ tạm đặt một nơi
Trước đèn lặng lẽ rã rời hồn con
Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thực Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011
[1] Ý chỉ Kinh thi 詩經. Chương Tiểu nhã 小雅 trong Kinh thi có câu: "Tinh tinh giả nga, tại bỉ trung a" 菁菁者莪,在彼中阿 (Cỏ nga đã mọc rậm đầy, Ở trong gò lớn lan đầy khắp nơi). Cây "nga hao" 莪蒿, một loại cây lâu năm, lá nhỏ hoa vàng, mọc ở bên sông suối, cành non của nó có thể làm rau, còn gọi là rau "mộng" hay "mộng hao"... tục gọi là "bão nương hao" (cây ôm mẹ). Ở đây chỉ tình mẹ con.
[2] Nguyên điển là: "Phong mộc chi bi" 風木之悲, ý nói cha mẹ mất, buồn thương tiếc nuối vì không kịp nuôi dưỡng hầu hạ cha mẹ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Trường trung ngộ mẫu huý khốc thuật