30/01/2023 21:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ra vườn chùa xem cắt cỏ

Tác giả: Mai Văn Phấn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/10/2014 06:15

 

Lưỡi dao sắc lia ngang
Sát gốc cỏ

Những vong hồn còn mắc kẹt
Cùng ngọn cỏ
Vươn tay

Lá cỏ vun thành đống
Làm thức ăn gia súc
Hoặc phơi khô

Vong hồn nào chưa được bay lên
Còn trong vòng nghiệt ngã
Cơn đau đớn sát sinh
Hoang hoải mùi hăng sữa cỏ.
Nguồn: Vừa sinh ra ở đó, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Văn Phấn » Ra vườn chùa xem cắt cỏ