06/07/2020 13:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bông huệ

Tác giả: Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

Thể thơ: Thơ mới; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2018 10:35

 

Em. Bông huệ dưới trời sao
Tinh khiết và mảnh dẻ
Trong trắng và lặng lẽ

Có cần gì hơn nữa
Ngoài sự tĩnh tâm thanh thoát ngoài lời?

Trong trắng và lặng lẽ
Tinh khiết và mảnh dẻ
Em. Bông huệ dưới trời sao
1987

Nguồn: Phía nửa mặt trăng (thơ), Bằng Việt, NXB Hội nhà văn, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bằng Việt » Bông huệ