13/07/2020 00:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Vũ vực đa phi tướng)
無題(禹域多飛將)

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2008 02:47

 

Nguyên tác

禹域多飛將,
蝸廬剩逸民。
夜邀潭底影,
玄酒頌皇仁。

Phiên âm

Vũ vực đa phi tướng,
Oa lư thặng dật dân.
Dạ yêu đàm để ảnh,
Huyền tửu tụng Hoàng nhân.

Bản dịch của Phan Văn Các

Trung Hoa cõi đất nhiều phi tướng
Lều cỏ ốc sên sót dật dân
Đêm đến mời hình nơi đáy nước
Rượu huyền ca tụng đức Hoàng nhân
Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Vô đề (Vũ vực đa phi tướng)