08/12/2022 08:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng “Thanh bình điệu” kỳ 1
仿清平調其一

Tác giả: Thích Đại Sán - 釋大汕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 10/04/2019 08:14

 

Nguyên tác

白苧春歌興未闌,
天香元是獨禁寒。
世人見汝魂如夢,
誰共醒眸徹夜看。

Phiên âm

Bạch trữ xuân ca hứng vị lan,
Thiên hương nguyên thị độc câm hàn.
Thế nhân kiến nhữ hồn như mộng,
Thuỳ cộng tinh mâu triệt dạ khan.

Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Trỗi khúc xuân ca hứng chửa tàn,
Hương trời lạnh lẽo luống riêng than.
Nhìn hoa, nhân thế nhường trong mộng,
Ai kẻ đêm trường thức hỏi han?
Nguồn: Hải ngoại kỷ sự, Thích Đại Sán, NXB Đại học Sư phạm, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Đại Sán » Phỏng “Thanh bình điệu” kỳ 1