20/01/2022 06:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tá Lưỡng Sơn sứ Giao xuân dạ quan kỳ tặng thế tử
佐兩山使交春夜觀棋贈世子

Tác giả: Từ Minh Thiện - 徐明善

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 14/10/2018 06:41

 

Nguyên tác

綠滄庭院月娟娟,
人在壺中小有天。
身共一枰紅燭底,
心遊萬仞碧霄邊。
誰能喚醒迷魂著,
賴有旁觀袖手仙。
戰勝將驕兵所忌,
從新局麵恐防眠。

Phiên âm

Lục thương đình viện nguyệt quyên quyên,
Nhân tại hồ trung tiểu hữu thiên.
Thân cộng nhất bình hồng chúc để,
Tâm du vạn nhận bích tiêu biên.
Thuỳ năng hoán tỉnh mê hồn trước,
Lại hữu bàng quan tụ thủ tiên.
Chiến thắng tướng kiêu binh sở kỵ,
Tòng tân cục miến khủng phòng miên.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Xanh um đình viện, nguyệt làu làu,
Người dưới trời con chiếm một bầu.
Đuốc đỏ một bàn ngồi xúm xít,
Mây xanh muôn trượng nghĩ đâu đâu.
Ai ngăn lỡ nước người trong cuộc,
Nhờ có khoanh tay khách ngoại chầu.
Thắng trận khoe khoang binh tối kỵ,
Muốn bày cuộc khác ngại canh thâu.
Bài thơ này chép trong An Nam chí lược. Lưỡng Sơn tức Lý Tư Diễn, sứ nhà Nguyên sang phủ dụ vua Trần Nhân Tông nước ta. Thế tử ở đây dùng chỉ vua Trần Nhân Tông.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Minh Thiện » Tá Lưỡng Sơn sứ Giao xuân dạ quan kỳ tặng thế tử