16/08/2020 00:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cảnh Long Châu

Tác giả: Trịnh Doanh - 鄭楹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/06/2017 17:56

 

An bài sẵn có chốn thiên thành,
Cảnh trí nhìn xem rất lạ thanh.
Mãn địa[1] vẻ hà lồng bảo thụ,
Quán thiên[2] bóng nguyệt ánh thiền quynh[3].
Tư bề nước nhiễu[4] tư mùa gấm,
Tám mặt non vầy tám bức tranh.
Chẳng những trí nhân vầy thửa thú,
Lại thêm vững đặt bức trường thành.
Chép trong Càn nguyên ngự chế thi tập quyển IV.

Nguồn: Nguyễn Thi Lâm, “Tác giả Trịnh Doanh và Càn nguyên ngự chế thi tập,” Tạp chí Hán Nôm, số 5(66), 2004
[1] Khắp nơi trên mặt đất.
[2] Khắp bầu trời.
[3] Miếng gỗ gài cửa.
[4] Vây bọc xung quanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Doanh » Vịnh cảnh Long Châu