13/06/2021 16:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiểu toạ
曉坐

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 23:23

 

Nguyên tác

曉坐對茶甌,
空心懶應接。
雞鳥聲復聲,
晴雲布亂蝶。

Phiên âm

Hiểu toạ đối trà âu,
Không tâm lãn ứng tiếp.
Kê điểu thanh phục thanh,
Tình vân bố loạn điệp.

Dịch nghĩa

Buổi sáng ngồi uống trà,
Lòng trống trải không muốn tiếp khách.
Gà và chim chóc kêu liên tiếp,
Lúc tạnh mưa, bướm bay ra cùng với đám mây.

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Buổi sáng ngồi uống trà,
Khách chẳng cùng lại qua.
Gà, chim kêu rộn rã,
Tạnh mưa, bướm bay ra.
Nguồn: Nguyễn Thiên Thụ, Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Hiểu toạ