21/05/2022 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ô dạ đề - Sơn hành ước Phạm Khoác chi bất chí
烏夜啼-山行約範廓之不至

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2015 20:24

 

Nguyên tác

江頭醉倒山公。
月明中。
記得昨宵歸路、
笑兒童。

溪欲轉。
山已斷,
兩三鬆。
一段可憐風月、
欠詩翁。

Phiên âm

Giang đầu tuý đảo sơn công.
Nguyệt minh trung.
Ký đắc tạc tiêu quy lộ,
Tiếu nhi đồng.

Khê dục chuyển.
Sơn dĩ đoạn,
Lưỡng tam tùng.
Nhất đoạn khả liên phong nguyệt,
Khiếm thi ông.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Lão núi say khướt bên sông
Trăng sáng trong
Nhớ đêm qua trở về xóm
Bị trẻ chòng

Suối nghiêng đổ
Non cụt ngọn
Dưới hàng thông
Một quãng gió trăng tuyệt đẹp
Bạn thơ không

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Ô dạ đề - Sơn hành ước Phạm Khoác chi bất chí