04/10/2022 02:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tửu đức tụng (nghĩ giúp bạn)

Tác giả: Trần Duy Vôn - 陳惟穩

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2020 08:35

 

Tinh tinh tuý tuý,
Đã nghiêng bầu phi quỷ cũng thần tiên;
Khi thanh nhàn pha nước cờ điệu hát, lẫn khúc địch cung huyền,
Cuộc hành lạc lưu liên vòng tuế nguyệt.
Thập tải phong trần vong lịch duyệt,
Nhất bôi hồ hải nhiệm tiêu dao.[1]
Đem tượng đồng bia đá mà kỷ niệm giấc chiêm bao,
Thôi hãn mặc với lược thao là nhỏ cả.
Chỉ gió mát nghênh ngang đoá hoa thơm hể hả,
Ván trò đòi giòn giã đủ mười mười.
Rượu ưa ưa cũng tuỳ người!
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 162, tháng 5-1931
[1] Chữ Hán: 十載風塵忘歷閱,一杯湖海任逍遙. Nghĩa: Mười năm gió bụi cũng quên việc từng trải, Một chén rượu giang hồ mặc gánh tiêu dao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Duy Vôn » Tửu đức tụng (nghĩ giúp bạn)