21/01/2022 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia Định tam thập cảnh - Hoa Phong cổ luỹ

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2018 14:51

 

Phiên âm

Lâm ngoạ Hoa Phong thuỷ ngoại thôn,
Tướng quân[1] tiên khứ luỹ do tồn.
Vân vi đoản điệp khai trù ác,
Vũ tẩy không hào xuất hoạ đôn.
Lạp tử chí kim sưu giảo thố,
Hồ nhi tự tích quải hàng phan.
Thánh triều thuỳ củng[2] tu văn trị,
Thiên lý quan hà bất bế môn.

Dịch nghĩa

Luỹ Hoa Phong ở ngoài rừng, trong thôn gần mé nước,
Tướng quân đã mấ, luỹ vẫn còn.
Mây vây tường ngắn hình chữ triện mở ra màn trướng của vị tướng,
Mưa rửa hào không, lộ ra chiếc đôn sơn vẽ.
Người đi săn đến nay sục tìm con thỏ khôn ranh,
Giặc từ trước đã treo cờ hàng.
Thánh triều rủ áo chắp tay sửa sang nền văn trị,
Nghìn dặm cửa ải và sông đêm không phải đóng cửa.

Bản dịch của Hoài Anh

Hoa Phong mé nước liền thôn,
Tướng quân đà khuất, luỹ còn tới nay.
Mây vây tường ngắn, trường quây,
Hào không mưa rửa, đôn bày lộ ra.
Phường săn lùng thỏ ranh ma,
Giặc treo cờ trắng hàng ta thuở nào.
Sửa sang văn trị, thánh triều,
Đêm không đóng cửa, dân đều yên vui.
Hoa Phong cổ luỹ là một phần luỹ Lão Cầm, do thuộc tướng của Nguyễn Hữu Cảnh là Đốc đồng Lão Cầm đắp, ở huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định xưa, nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Chỉ Nguyễn Hữu Cảnh.
[2] Do chữ Hán “thuỳ y củng thủ” nghĩa là rủ áo chắp tay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Gia Định tam thập cảnh - Hoa Phong cổ luỹ