03/10/2022 11:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thời gian

Tác giả: Văn Cao - Nguyễn Văn Cao

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phuong vào 20/10/2006 20:18

 

Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỷ niệm trong tôi
Rơi như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn.

Riêng những câu thơ còn xanh
Riêng những bài hát còn xanh
Và đôi mắt em như hai giếng nước.
Xuân Đinh Mão, 2-1987

Nguồn: Nhạc sĩ Văn Cao, tài năng và nhân cách, Bích Thuận, NXB Thanh Niên, 2007, tr. 234

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Cao » Thời gian