19/08/2022 09:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 2
絕句四首其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 18:52

 

Nguyên tác

欲作魚梁云覆湍,
因惊四月雨聲寒。
青溪先有蛟龍窟,
竹石如山不敢安。

Phiên âm

Dục tác ngư lương vân phúc thoan,
Nhân kinh tứ nguyệt vũ thanh hàn.
Thanh khê tiên hữu giao long quật,
Trúc thạch như sơn bất cảm an.

Dịch nghĩa

Muốn ngăn đập để bắt cá, nhưng mây cứ còn tuôn,
Lại thêm vào tháng tư tiếng mưa còn lạnh lắm.
Dưới suối trong kia còn có hang của cá sấu,
Tre với đá vững như núi nên không yên tâm làm việc đó.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Muốn là cá nước in mây,
Tháng tư còn sợ mưa đầy lạnh chăng?
Suối trong rồng ẩn đành rằng,
Đá cao trúc rậm có chăng yên bình?
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú tứ thủ kỳ 2