24/10/2021 14:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều chơi tết thanh minh

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 21:56

 

Ví chẳng đua chơi hội đạp thanh,
Làm sao mang lấy nợ ba sinh.
Kẻ còn người khuất hai hàng lệ,
Trước lạ sau quen một chữ tình.
Nghĩ đến suối vàng thương phận đục,
Nỡ đem lá thắm phụ xuân xanh.
Trong khuôn tài sắc trời hay ghét,
Trăng gió xưa nay chẳng một mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Kiều chơi tết thanh minh