20/03/2023 16:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về quê ngoại sau hai mươi năm

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 07:59

 

Tu hú gọi theo mùa lúa sạ
Dòng sông nước loáng toả ra hồ
Xóm giềng lẩn dạng theo mưa nắng
Xót bát rau cần vị tuổi thơ
Bản ở trên theo Thơ tứ tuyệt (1996).

Bản trong Tuyển tập thơ tứ tuyệt (2006):
Tiếng tu hú gọi theo mùa lúa sạ
Dòng sông nước loáng khoả ra hồ
Xóm giềng lẩn dạng theo mưa nắng
Sót bát rau cần vị tuổi thơ
Nguồn:
1. Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996
2. Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Về quê ngoại sau hai mươi năm