23/01/2022 07:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô đồng rụng lá

Tác giả: Nguyễn Bình Phương

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi lamise vào 05/04/2009 22:30

 

Như một quân bài tàn
Một hư từ úa vàng rờn rợn
Cây ngô đồng nhà ta

Cái mảnh vỡ bao la

Vừa rơi vừa xoay mình kiêu bạc
Thế là đã bước sang trời mây khác

Tàn theo mùa
Cây ngô đồng nhà ta

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bình Phương » Ngô đồng rụng lá