30/11/2021 11:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Tùng Nguyên thần xuy Tất Công điếm
過松源晨炊漆公店

Tác giả: Dương Vạn Lý - 楊萬里

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Hà Như vào 21/02/2013 14:44

 

Nguyên tác

莫言下嶺便無難,
賺得行人錯喜歡。
正入萬山圈子裏,
一山放過一山攔。

Phiên âm

Mạc ngôn há lĩnh cánh vô nan,
Hiềm đắc hành nhân thác hỷ hoan.
Chính nhập vạn sơn khuyên tử lý,
Nhất sơn phóng xuất nhất sơn lan.

Dịch nghĩa

Đừng cho là đã xuống núi là không còn khó khăn
Làm cho người xuống núi mừng hụt
Đã vào giữa vòng của muôn núi
Một núi thả ra lại có núi khác chắn lại

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Xuống núi đừng cho hết khó khăn
Khách nhầm nên cứ thấy vui tràn
Đã vào vòng của muôn trùng núi
Một núi thải ra núi khác ngăn
Tùng Nguyên nay ở cách 60 dặm về phía đông huyện Tiêu Lĩnh, Quảng Đông. Tác giả làm bài này trên đường đến Kiến Khang, Giang Đông là phó sứ chuyển vận, với thâm ý là người ta không được lạc quan tếu trước công việc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Vạn Lý » Quá Tùng Nguyên thần xuy Tất Công điếm