04/12/2021 04:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Song đầu liên - Trình Phạm Trí Năng đãi chế
雙頭蓮-呈范致能待制

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 03/02/2008 06:06

 

Nguyên tác

華鬢星星,
驚壯志成虛,
此身如寄。
蕭條病驥,
向暗裡,
消盡當年豪氣。
夢斷故國山川,
隔重重煙水,
身萬里。
舊社凋零,
青門俊遊誰記。

盡道錦里繁華,
歎官閒晝永,
柴荊添睡。
清愁自醉,
念此際,
付與何人心事。
縱有楚柁吳檣,
知何時東逝。
空悵望,
鱠美菰香,
秋風又起。

Phiên âm

Hoa mấn tinh tinh,
Kinh tráng chí thành hư,
Thử thân như ký.
Tiêu điều bệnh ký,
Hướng ám lý,
Tiêu tận đương niên hào khí.
Mộng đoạn cố quốc sơn xuyên,
Cách trùng trùng yên thuỷ,
Thân vạn lý.
Cựu xã điêu linh,
Thanh môn tuấn du thuỳ ký.

Tận đạo cẩm lý[1] phồn hoa,
Thán quan nhàn trú vĩnh,
Sài kinh thiêm thuỵ.
Thanh sầu tự tuý,
Niệm thử tế,
Phó dữ hà nhân tâm sự.
Túng hữu Sở đà Ngô tường,
Tri hà thì đông thệ.
Không trướng vọng,
Khoái mỹ cô hương,
Thu phong[2] hựu khởi.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Mái tóc điểm sương,
Sợ chí mạnh thành suông,
Tấm thân nhường gửi.
Ngựa chiến gầy còm,
Đứng xó tối,
Hào khí năm xưa tàn lụi.
Quê nhà non nước trong mơ,
Cách bao trùng mây khói,
Thân vạn dặm.
Bạn bè xa vắng,
Cuộc chơi hùng kinh đô ai nhớ tới.

Những nghe thành gấm phồn hoa,
Buồn đóng cửa ngủ tràn,
Chức quan nhàn rỗi.
Mượn chén khuây sầu,
Giữa lúc này,
Tâm sự cùng ai tỏ nỗi.
Ví có buồm Sở, chèo Ngô,
Xin chở về đông với.
Buồn ngóng uổng,
Gỏi vược canh thuần,
Gió thu lại nổi.
Phạm Trí Năng: tức Phạm Thành Đại 范成大 tự Trí Năng.

Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Tức Thành Đô, thuộc Tứ Xuyên ngày nay.
[2] Trương Hàn đời Tấn nhân gió thu nổi, nhớ gỏi cá vược, canh rau thuần ở đất Ngô, liền từ quan về quê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Song đầu liên - Trình Phạm Trí Năng đãi chế