28/11/2022 05:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mừng Hoàng Thái Xuyên thất thập thọ

Tác giả: Dương Bá Trạc - 楊伯濯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 14:15

 

Vượng khí Lam Hồng đúc vĩ nhân,
Trời ban thêm tuổi chúa thêm ân.
Huân danh sự nghiệp: Hiến Thành Lý[1],
Phú quý vinh ba: Nhật Duật Trần[2].
Con cháu một nhà hai tổng đốc,
Pháp Nam hai nước một công thần[3].
Tuần này hạ thọ là tuần bảy,
Còn biết sau đây mấy chục tuần!
Bài thơ tiếng là mừng thọ, thực là châm biếm Hoàng Cao Khải phụng sự cho Pháp.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
[1] Tức Tô Hiến Thành, bậc trung thần đời Lý. Hoàng Cao Khải trong bài thơ Vịnh Tô Hiến Thành có hai câu: “Khinh bề tài hoá trọng cương thường, Lòng dãi hai triều một tuyết sương”.
[2] Tức Trần Nhật Duật, bậc trung thần đời Trần.
[3] Ý mỉa mai công thần mà lại của hai nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bá Trạc » Mừng Hoàng Thái Xuyên thất thập thọ