24/06/2021 18:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không còn gì để hát...

Tác giả: Chử Văn Long

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 30/03/2020 14:41

 

Không còn gì để hát
Không còn gì để đau
Không cuộc sống chỉ là vô nghĩa
Mơ mộng một đời ai đã dối lừa nhau?

Người viết những câu thơ khô như ép xác
Những câu thơ lời lẻ bông phèng
Kẻ giả vờ buồn, giả vờ trăn trở
Tình yêu gì nhạt thếch "...anh anh... em em”

May giữa những trang đêm ngày gạch xoá
Anh còn câu thơ thao thức tìm nhau
Bởi đời nếu không còn gì để hát
Phải còn gì nữa để mà đau!
Nguồn: Đẹp và buồn (thơ), Chử Văn Long, NXB Hội nhà văn, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chử Văn Long » Không còn gì để hát...