02/12/2020 03:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoả lệnh cuối thu

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2017 06:52

 

Cửu trùng gươm báu uổng trao tay,
Trùng cửu thơ trao lửa hẹn ngày.
Một gió mười phương, mây ruổi gấp;
Khói trong lò nữa, gấp theo mây!
Tháng 10-1964

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Hoả lệnh cuối thu