05/12/2021 06:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất tái - Lương Châu từ
出塞-涼州詞

Tác giả: Vương Chi Hoán - 王之渙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 15:19

 

Nguyên tác

黃河遠上白雲間,
一片孤城萬仞山。
羌笛何須怨楊柳,
春風不度玉門關。

Phiên âm

Hoàng Hà viễn thướng bạch vân gian,
Nhất phiến cô thành vạn nhận san.
Khương địch hà tu oán “Dương liễu[1]”,
Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan[2].

Dịch nghĩa

Xa xa, sông Hoàng Hà leo lên tận khoảnh mây trắng
Một vuông thành cô quạnh, muôn trượng núi cao
Tiếng sáo người Khương cần chi thổi bài “Chiết liễu”
Vì gió xuân nào có qua cửa ải Ngọc Môn đâu!

Bản dịch của Nam Trân

Hoàng Hà, mây trắng liền nhau
Thành côi một mảnh, núi cao tiếp trời
Thổi chi “Chiết liễu” sáo ơi
Gió xuân đâu lọt ra ngoài Ngọc Môn.
[1] Khúc Chiết liễu thời xưa, phổ cho sáo, gợi nỗi buồn người đi chinh chiến hoặc kẻ xa nhà.
[2] Ải Ngọc Môn, phía tây huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Chi Hoán » Xuất tái - Lương Châu từ