22/10/2021 07:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cùng biên từ kỳ 2
窮邊詞其二

Tác giả: Diêu Hợp - 姚合

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2013 09:12

 

Nguyên tác

箭利弓調四鎮兵,
蕃人不敢近東行。
沿邊千里渾無事,
唯見平安火入城。

Phiên âm

Tiễn lợi cung điều tứ trấn[1] binh,
Phiên[2] nhân bất cảm cận đông hành.
Duyên biên thiên lý hồn vô sự,
Duy kiến bình an hoả nhập thành.

Dịch nghĩa

Binh sĩ có tên bén nhọn, cung tốt ở khắp bốn trấn,
Người Phiên không dám lai vãng về phía đông nữa.
Biên ải dài cả ngàn dặm bình yên vô sự,
Chỉ thấy ngọn lửa bình an (trong bếp mọi nhà) trong thành.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Binh bốn trấn cung tên cứng nhọn
Người Phiên không còn dám làm phiền
Dặm ngàn biên ải bình yên
Chỉ còn lửa bếp nhóm lên trong thành
[1] Nhà Đường bố trí bốn trấn dọc biên giới phía tây, gồm: Cưu Từ, Vu Điền, Diên Kỳ và Sơ Lặc.
[2] Dùng để gọi chung các giống người ở ngoài Trung Quốc, nói riêng ở phía tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêu Hợp » Cùng biên từ kỳ 2