01/07/2022 02:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mừng ông Hàn La và ông Cửu Bổng

Tác giả: Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 28/11/2009 18:04

 

Xin mừng ông Bổng với ông La
Làm vẻ vang làng báo nát ta!
Tuy chẳng phỡn phè no lộc nước
Cũng là thấm thía chút ơn vua
Hàn La giải chiếu thành La bổng
Cửu Bổng tùng văn hoá Bổng la!
Ăn cánh cân đai cùng bố tử
Đủ vây giấy sắc lại bài ngà
Công lênh chắc hẳn to, to lắm
Danh giá thơm lừng khắp, khắp xa!
Chú nó tay trong luồn lọt khá
Anh mày mặt rạng nở hẳn ra
Đi đâu cũng thấy người ta nói:
Một kẻ làm quan, cả họ nhờ!
Nguồn: Tú Mỡ, Giòng nước ngược - Tập III, NXB Minh Đức, 1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tú Mỡ » Mừng ông Hàn La và ông Cửu Bổng