09/12/2021 05:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Giang Châu Tỳ Bà đình
過江州琵琶亭

Tác giả: Đặng Hán Nghi - 鄧漢儀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2019 10:34

 

Nguyên tác

江州遷客未歸秦,
弦索初聞淚滿巾。
今日善才風調盡,
蝦蟆陵下總新人。

Phiên âm

Giang Châu thiên khách vị quy Tần,
Huyền tác sơ văn lệ mãn cân.
Kim nhật thiện tài[1] phong điệu tận,
Hà Mô Lăng[2] hạ tổng tân nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khách biếm Giang Châu chửa về Tần,
Nghe đàn vài đoạn lệ đầy khăn.
Khúc điệu người xưa nay mất hết,
Chỉ toàn ca kỹ Hà Mô Lăng.
Tỳ Bà đình tại thị trấn Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, phía nam sông Trường Giang, nơi Bạch Cư Dị tiễn khách (năm 815) lúc làm Tư mã Giang Châu. Đình được xây đầu đời Đường, mặt quay ra sông, sau lưng là hồ Tỳ Bà. Đến đời Hàm Phong (1851-1861) nhà Thanh, đình bị phá huỷ vì chiến tranh.

[1] Người chuyên đàn tì bà, chuyên dạy các nữ tử nghề đàn để vào cung làm trong ban nhạc của triều đình (đời Đường).
[2] Cũng được gọi là Hạ Mã Lăng 下馬陵, tên đất tại Tây An, Thiểm Tây, Trường An là nơi tập trung ca lâu, tửu quán đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Hán Nghi » Quá Giang Châu Tỳ Bà đình