29/01/2023 09:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phố ca kỳ 15
秋浦歌其十五

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2004 20:28

 

Nguyên tác

白髮三千丈,
離愁似個長。
不知明鏡裡,
何處得秋霜。

Phiên âm

Bạch phát tam thiên trượng,
Ly sầu tự cá trường.
Bất tri minh kính lý,
Hà xứ đắc thu sương!

Dịch nghĩa

Tóc trắng dài ba ngàn trượng,
Sầu ly biệt dài dằng dặc.
Không biết ở trong gương sáng kia,
Sương thu ở đâu vào được.

Bản dịch của Trúc Khê

Tóc trắng ba nghìn trượng,
Vì buồn, dài lạ sao!
Trong gương thật chẳng hiểu,
Sương thu vào lối nào.
(Năm 754)
Nguồn: Lý Bạch, NXB Văn học, Hà Nội, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thu phố ca kỳ 15