06/10/2022 19:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Huệ Thuần thượng nhân du Mân
送惠純上人遊閩

Tác giả: Triều Xung Chi - 晁沖之

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 14:39

 

Nguyên tác

蚤聽閩人說土風,
此身常鵒以閩中。
春溝水動茶花白,
夏谷雲生荔子紅。
襟帶九江山水斷,
梯航百粵王相通。
北窗夜展圖經看,
手自題書寄遠公。

Phiên âm

Tảo thính Mân nhân thuyết thổ phong,
Thử thân thường dục dĩ Mân Trung.
Xuân câu thuỷ động trà hoa bạch,
Hạ cốc vân sinh lệ tử hồng.
Khâm đới[1] Cửu Giang sơn thuỷ đoạn,
Thê hàng[2] Bách Việt vượng tương thông.
Bắc song dạ triển đồ kinh khán,
Thủ tự đề thư ký Viễn Công[3].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sớm nghe người nói về phong thổ
Thân này muốn được đến Mân Trung
Ngòi xuân nước gợn hoa trà trắng
Lũng hạ mây vương trái vải hồng
Sông núi Cửu Giang ngăn hiểm yếu
Ngõ đường Bách Việt thuận lưu thông
Đêm xem đồ bản bên song bắc
Tay tự đề thư gửi đến ông
[1] Áo và thắt lưng, ở đây chỉ núi sông vùng Cửu Giang hiểm trở.
[2] Thang để leo núi và thuyền, ở đây chỉ đường bộ và đường biển.
[3] Tức cao tăng Tuệ Viễn 慧遠 đời Tấn, được người đời gọi là Viễn Công. Ý tác giả muốn gọi Huệ Thuần thượng nhân là cao tăng như Tuệ Viễn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triều Xung Chi » Tống Huệ Thuần thượng nhân du Mân