21/08/2022 03:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngón chầu

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Ogn.Misc vào 27/01/2009 19:23

 

Có phải rằng ông chẳng học đâu?
Một năm ông học một vài câu
Ví dù vua mở khoa thi trống
“Lạc nhạn”, “xuyên tâm”[1] đủ ngón chầu
Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998
[1] Hai lối đánh trống chầu khi hát ả đào, phải thạo mới đánh được. Tác giả tự diễu mình không chịu học hành, chỉ thạo các ngón chơi bời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Ngón chầu