07/03/2021 07:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mừng thọ bác Nguyễn Phan Chánh

Tác giả: Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/05/2009 06:15

 

Tám mươi mà vẫn xuân xanh
Nâu sồng mà lại nên tranh yêu đời
Trăm năm đẹp mãi tinh người
Trăng lu trăng tỏ, càng tươi bút thần.
Phải chăng lòng sạch bụi trần
Mát trong làn nước, trắng ngần làn da...
Mừng ông, chén rượu gọi là!
1979

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tố Hữu » Mừng thọ bác Nguyễn Phan Chánh