29/06/2022 04:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tắm ở Xibia
Сибирские бани

Tác giả: Andrey Voznhesenski - Андрей Вознесенский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 31/07/2008 09:17

 

Nguyên tác

Бани! Бани! Двери - хлоп!
Бабы прыгают в сугроб.

Прямо с пылу, прямо с жару -
Ну и ну!
Слабовато Ренуару
до таких сибирских "ню"!

Что мадонны! Эти плечи,
эти спины наповал,
будто доменною печью
запрокинутый металл.

Задыхаясь от разбега,
здесь на ты, на ты, на ты
чистота огня и снега
с чистотою наготы.

День морозный, чистый, парный.
Мы стоим, четыре парня,-
в полушубках, кровь с огнем,
как их шуткой
            шуганем!

Ой, испугу!
Ой, в избушку,
как из пушки, во весь дух:
- Ух!..

А одна в дверях задержится,
за приступочку подержится
и в соседа со смешком
кинет
    кругленьким снежком!

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Tắm đi! Mở cửa nhanh nào!
Những cô gái trẻ nhảy vào tuyết trong
Renoir có vẽ nổi không
Khoả thân hình thể miền rừng Xibia?

Vai lưng xúm xít ngoài kia
Như là tượng đúc tự lò thép ngân

Lửa trong, tuyết ánh khoả thân
Chúng tôi bốn đứa trai tân ngợp hồn
Nóng ran trong áo lông chồn
Chúng tôi đùa bỡn dai hơn bao người

Một cô dừng lại mỉm cười
Ném ngay cục tuyết vào người bạn tôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Andrey Voznhesenski » Tắm ở Xibia