22/04/2024 20:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam nhạc
江南樂

Tác giả: Vương Thế Trinh - 王世貞

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 22:04

 

Nguyên tác

少小閶門住,
不愛閶門道。
約伴禮社還,
羞人道儂好。
牕前櫻桃樹,
纍垂紅靺鞨。
儂愛結子時,
的應勝花發。
與歡皋橋別,
日日上皋橋。
不比西陵浦,
唯看兩度潮。
妬殺冝城酒,
夜夜將歡醉。
昨夜歡不來,
翻憐醉時味。
郎家流蘇帳,
對對玉蟠螭。
登車辭阿母,
強作數行啼。
聞歡夜中語,
輕舟汎若耶。
興闌須返棹,
來潑雨前茶。
東女日鳴機,
西女日條桑。
儂今袖手坐,
綃綺亦盈箱。
芍藥百種花,
真紅大難得。
儂家衆姊妹,
無儂好顔色。

Phiên âm

Thiếu tiểu Xương Môn trú,
Bất ái Xương Môn đạo.
Ước bạn lễ xã hoàn,
Tu nhân đạo nông hảo.
Song tiền anh đào thụ,
Luy thuỳ hồng Mạt Hạt[1].
Nông ái kết tử thì,
Đích ưng thăng hoa phát.
Dữ hoan Cao Kiều[2] biệt,
Nhật nhật thượng Cao Kiều.
Bất bỉ Tây Lăng phố,
Duy khán lưỡng độ triều.
Đố sát Nghi Thành tửu[3],
Dạ dạ tương hoan tuý.
Tạc dạ hoan bất lai,
Phiên liên tuý thời vị.
Lang gia lưu tô trướng,
Đối đối ngọc bàn ly.
Đăng xa từ a mẫu,
Cường tác sổ hàng đề.
Văn hoan dạ trung ngữ,
Khinh chu phiếm Nhược Da.
Hứng lan tu phản trạo,
Lai bát Vũ Tiền trà[4].
Đông nữ nhật minh cơ,
Tây nữ nhật điều tang.
Nông kim tụ thủ toạ,
Tiêu ỷ diệc doanh tương.
Thược dược bách chủng hoa,
Chân hồng đại nan đắc.
Nông gia chúng tỉ muội,
Vô nông hảo nhan sắc.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tuổi nhỏ trú tại Xương Môn,
Nhưng đường Xương Môn không thích.
Hẹn bạn đi chơi lễ về,
Người khen mắc cở không ít.
Trước cửa trồng cây anh đào,
Rủ xuống như chùm hồng ngọc.
Em thích lúc cây kết trái,
Còn hơn nhìn hoa nở bung.
Chia tay anh tại Cao Kiều,
Ngày ngày lên Cao Kiều ngóng.
Không đẹp bằng bến Tây Lăng,
Nhìn hai độ triều lên xuống.
Ghét ghê rượu ngon Nghi Thành,
Đêm đêm cùng anh vui uống.
Tối qua vì sao không lại,
Tiếc thay không được nếm say.
Nhà anh màn trướng rủ màu,
Nơi nơi ngọc chạm rồng phụng.
Lên xe từ biệt mẹ già,
Bỗng dưng nghe anh khóc rống.
Lúc vui được nghe anh nói,
Lấy thuyền đi đến Nhược Da.
Hết hứng xin anh trở lại,
Nấu sôi uống Vũ Tiền trà.
Gái đông chạy khung cửi dệt,
Gái tây hái dâu cho tằm.
Riêng em khoanh tay ngồi đấy,
Vải lụa bỏ vào đầy hòm.
Thược dược có trăm loại hoa,
Đỏ ròng tìm được thật khó.
Nhà em tất cả chị em,
Không ai đẹp bằng em cả.
[1] Tên loại ngọc đỏ hồng, theo truyền thuyết được sản xuất tại nước Mạt Hạt, một xứ nhỏ ở Mãn Châu.
[2] Tên cầu cổ tại trấn Thành Sương 城廂, Thái Thương 太倉, Giang Tô.
[3] Tên rượu ngon, tức trúc diệp tửu 竹葉酒, được nấu tại Nghi Thành, Tương Châu 襄州.
[4] Loại trà được hái và pha chế trước tiết cốc vũ 谷雨, còn gọi là xuân trà 春茶. Tiết cốc vũ nằm vào cuối xuân đầu hạ, giữa thanh minh và lập hạ, thời gian nầy rất hợp để hái vì lá trà non mập.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Thế Trinh » Giang Nam nhạc