19/05/2024 23:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộc Dịch pha vãn vọng
僕射陂晚望

Tác giả: La Nghiệp - 羅鄴

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2006 04:23

 

Nguyên tác

離人到此倍堪傷,
陂水蘆花似故鄉。
身事未知何日了,
馬蹄唯覺到秋忙。
田園牢落東歸晚,
道路辛勤北去長。
卻羨無愁是沙鳥,
雙雙相趁下斜陽。

Phiên âm

Ly nhân đáo thử bội kham thương,
Pha thuỷ lô hoa tự cố hương.
Thân sự vị tri hà nhật liễu,
Mã đề duy giác đáo thu mang.
Điền viên lao lạc, đông quy vãn,
Đạo lộ tân cần bắc khứ trường.
Khước tiễn vô sầu thị sa điểu,
Song song tương sấn há tà dương.

Dịch nghĩa

Khách xa nhà lúc này ngao ngán bội phần,
Đầm nước, hoa lau chẳng khác cảnh quê nhà.
Đời mình chưa biết bao giờ lại rảnh rỗi,
Chỉ biết càng về thu, vó ngựa càng vội vàng.
Vườn ruộng điều tàn, về đông đã muộn,
Đường xá vất vả, lên bắc cũng xa.
Thà như những cánh chim ngoài bãi cát chẳng biết buồn là gì,
Từng đôi theo nhau bay về trong bóng xế tà.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Ly biệt qua đây lại chạnh thương,
Hoa lau nước vũng tựa quê hương.
Tấm thân nào lúc không vướng vít,
Vó ngựa sang thu đã vội vàng.
Nhìn lại vườn đông buồn cỏ rủ,
Trẩy lên cõi bắc ngại đường trường.
Nghĩ ra sướng nhất đàn chim bãi,
Về tối từng đôi rẽ bóng dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Nghiệp » Bộc Dịch pha vãn vọng