06/06/2023 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sợ hãi
Miedo

Tác giả: Gabriela Mistral - Lucila Godoy Alcayaga

Nước: Chilê
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2008 22:46

 

Nguyên tác

Yo no quiero que a mi niña
golondrina me la vuelvan;
se hunde volando en el Cielo
y no baja hasta mi estera;
en el alero hace el nido
y mis manos no la peinan.
Yo no quiero que a mi niña
golondrina me la vuelvan.

Yo no quiero que a mi niña
la vayan a hacer princesa.
Con zapatitos de oro
¿cómo juega en las praderas?
Y cuando llegue la noche
a mi lado no se acuesta...
Yo no quiero que a mi niña
la vayan a hacer princesa.

Y menos quiero que un día
me la vayan a hacer reina.
La subirían al trono
a donde mis pies no llegan.
Cuando viniese la noche
yo no podría mecerla...
¡Yo no quiero que a mi niña
me la vayan a hacer reina!

Bản dịch của Hoàng Minh Châu

Tôi chẳng thích con tôi
Hoá ra thành cánh én
Vút lên trời bay liệng
Thế là thôi, biệt tăm!
Có làm tổ ngoài hiên
Tay tôi càng khó với
Tôi chẳng hề thích đổi
Con tôi thành én xuân!

Cũng không hề ước mong
Nó trở thành công chúa
Chân mang đôi hài vàng
Khó chơi trên đồng cỏ
Rồi đêm về khi ngủ
Không chịu nằm cạnh tôi

Tôi chẳng mong ai ơi
Con tôi thành công chúa
Tôi càng không thích thú
Con gái thành bà hoàng
Lên ngồi trên ngai báu
Nơi tôi khó bén chân
Và thế là đêm đến
Mình chẳng được ru con
Thực tình tôi không ham
Con tôi thành hoàng hậu!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Gabriela Mistral » Sợ hãi