22/09/2021 07:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Loạn trung biệt hữu

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 02:05

 

Phiên âm

Đối diện tằng xưng thiên lãi văn
Kim chiêu biệt hỹ, bút ưng phần!
Đông tây mộng quải tam canh nguyệt
Nam bắc tình khiên vạn lý vân
Trọc tửu cô đăng sầu bất ngữ
Hoàng sam thanh nhãn ý hà vân?
Thu phong sạ khởi tiêu hồn cực
Hổ khiếu viên đề hoảng hốt văn

Bản dịch của Vũ Hoàng Chương

Từng khen tuyệt tác ấy văn trời
Tạm biệt từ đây bẻ bút thôi!
Giấc mộng đông tây vầng nguyệt lửng
Tơ tình nam bắc đám mây trôi
Tỉnh say một cuộc đành không bạn
Hào hiệp ngàn xưa dễ mấy người?
Chợt nổi gió thu lòng héo hắt
Đâu đây hổ thét vượn than dài
Tặng cụ Phan Khôi.
Bản dịch của chính tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Loạn trung biệt hữu