28/11/2022 04:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mắt của mẹ

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi bruce lee vào 05/11/2010 18:22

 

Nhìn sâu mắt Mẹ nặng tình thâm
Thương cảm bao la, dễ nhận chân
Hiểu Mẹ-anh-hùng qua cốt lõi
Toả thành tia mắt: ánh trong ngần
Nguồn: Cát pha lê, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Mắt của mẹ