13/04/2021 09:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề từ - 18. Tạ Văn Kinh

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 08:11

 

Cổ nhân linh khí hốt tao công
Thôi nhập yên hoa hạo kiếp trung
Bảo quật sưu lai song quản kiện
Quốc hoa hội xuất mãn chi hồng
Phi quan mộng thụ thành văn thái
Bất phí tâm tài tự hoá công
Nhất tự dĩ qui châu bút phán
Mạn đề miễn sử chỉ hàng không.
Bài đề từ của Tạ Văn Kinh, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Đề từ - 18. Tạ Văn Kinh