16/08/2020 01:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mấy đời chỉ trắng bằng vôi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 17:13

 

Mấy đời chỉ trắng bằng vôi,
Ai thương ai nhớ bằng đôi đứa mình.
Bạn ơi, thức ngủ làm thinh,
Dậy đây anh kể sự tình cho nghe.
Ai làm chén nọ xa ve,
Mùa thu đón đợi, mùa hè ngóng trông.
Tam tứ bề yến bắc nhạn đông,
Làm sao cho cá chậu xa chim lồng, hỡi ơi!
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mấy đời chỉ trắng bằng vôi