13/04/2021 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ vận Phan mậu tài “Quế” hoạ chi
步韻潘茂才桂和之

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 09:58

 

Nguyên tác

玉花仙萼謂誰栽,
引得天香入面來。
雲外飄飄紅子落,
月中朗朗翠根培。
靈波武帝迎香殿,
甘露仙翁捧玉盃。
願向煙霄承雨露,
丹心一點為君開。

Phiên âm

Ngọc hoa tiên ngạc vị thuỳ tài,
Dẫn đắc thiên hương nhập diện lai.
Vân ngoại phiêu phiêu hồng tử lạc,
Nguyệt trung lãng lãng thuý căn bồi.
Linh ba Vũ đế nghinh hương điện,
Cam lộ Tiên ông phủng ngọc bôi.
Nguyện hướng yên tiêu thừa vũ lộ,
Đơn tâm nhất điểm vị quân khai.

Dịch nghĩa

Cánh hoa trắng như ngọc, đài hoa đẹp như tiên, hỏi ai trồng?
Dẫn được hương trời vào trong mặt trăng
Bên ngoài đám mây bay, gió cuốn theo hạt hồng rụng,
Bên trong vừng trăng sáng, gốc xanh được bồi đắp
Vua Hán Vũ đế cho lập điện nghinh hương để đón Tiên Tây Vương mẫu vượt sóng linh từ biển Đông tới.
(Trước điện có tượng) Tiên ông bưng chén ngọc hứng móc ngọt từ trên trời rơi xuống (để vua uống với kim đơn cho sống lâu)
Nguyền hướng lên khoảng không có khói mây mà đón mưa móc
Lòng son một điểm, vì anh mà mở.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Đài tiên cánh ngọc, hỏi ai trồng?
Dẫn được hương trời nhập nguyệt cung
Ngoài áng mây bay, hạt đỏ rụng
Trong vừng trăng sáng, gốc xanh vun
Ông tiên bưng chén chờ cam lộ
Vua Vũ tựa lầu ngóng thánh dung
Nguyền hướng trời cao cầu móc ngọt
Lòng son một điểm vị anh thông.
Phan mậu tài tức tú tài Phan Quế 潘桂.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Bộ vận Phan mậu tài “Quế” hoạ chi