23/10/2021 10:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 027
山居百詠其二十七

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:17

 

Nguyên tác

山居遁跡萬緣休,
失落鞭繩懶看牛。
散誕無拘由我樂,
諸人何不早回頭。

Phiên âm

Sơn cư độn tích vạn duyên hưu,
Thất lạc tiên thằng lãn khán ngưu.
Tản đản vô câu do ngã lạc,
Chư nhân hà bất tảo hồi đầu.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi dấu tích chẳng mong cầu,
Dây roi rớt mất biếng đuổi trâu,
Ném quách thảnh thơi ta vui thú,
Các ngươi sao chẳng sớm hồi đầu?
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 027