08/10/2022 01:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi từ kỳ 08
楊柳枝詞其八

Tác giả: Lê Bích Ngô

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2018 13:45

 

Nguyên tác

傷心多在杜鵑啼,
飛去飛來恨未齊。
昨日黃鶯聲未絕,
鷾鴯今又說長堤。

Phiên âm

Thương tâm đa tại đỗ quyên đề,
Phi khứ, phi lai, hận vị tề.
Tạc nhật, hoàng oanh thanh vị tuyệt,
Ý nhi kim hựu thuyết trường đê.

Bản dịch của Mộng Tuyết

Thương tâm cái cuốc giục bên tai,
Nỗi hận chưa nguôi khắc khoải hoài.
Vừa đó, chim oanh còn vẳng tiếng,
Ý nhi ríu rít hót bờ dài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Bích Ngô » Dương liễu chi từ kỳ 08